Szkolenie z obsługi Centralnej Bazy Danych PZW

W sobotę 29 czerwca 2024 r. w Opolu odbyło się szkolenie przedstawicieli Kół PZW naszego Okręgu, dotyczące obsługi nowej wersji Centralnej Bazy Danych PZW. 

Szkolenie zorganizowała Okręgowa Komisja Promocyjno-Informatyczna, a przeprowadził je Pan Bartosz Goździk – Prezes spółki BPROG, która na zlecenia Zarządu Głównego PZW stworzyła nową wersję Bazy oraz strony internetowej PZW. 

W szkoleniu udział wzięło przeszło 55 osób, które podczas ćwiczeń praktycznych zapoznały się z funkcjami i zasadami działania Bazy. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zgłaszania uwag i propozycji usprawniających działanie aplikacji.